Stvaramo Da Traje!
 
Zatvori vesti
Stvaramo Da Traje!
vesti cene akcija logo keramike
Početna | O nama | Cevi | Košarno | Sanitarna| Kontakt | Reference | Mapa sajta
S a n i t a r n a C e v i R u d n i k   "K o š a r n o" D o w n l o a d
Savremena arhitektura traži kvalitetan proizvod modernog dizajna. Nudimo vam velik izbor sanitarnih proizvoda sa odlikama kvaliteta i dugotrajnosti.

Za detaljnije informacije kliknite na naslov "Sanitarna".
Ekološki dimnjak:
 • Dugotrajan
 • Jednostavna i brza montaža
 • Za sve vrste goriva
 • Siguran u radu
 • Ekološki pouzdan
Materijali za popločavanje čija je primena ograničena samo maštom arhitekte.
Za detaljnije informacije kliknite na naslov "Cevi".
Površinski kop "Košarno" nudi četiri vrste gline različitih fizičko-hemijskih osobina širokog spektra primene.
 • Košarno 1
 • Košarno 2
 • Košarno 3
 • Košarno 5

Za detaljnije informacije kliknite na naslov "Košarno".
Kliknite na "Download" i možete preuzeti:
 • Kompletna uputstva za montažu naših proizvoda
 • Lokaciju firme i rudnika
 • Detaljne informacije o rudama
 • Kratke filmove o našoj proizvodnji
 • Paletu boja i friza
 • Reklame